Zonnepanelen produceren gelijkstroom. De stroom die uit het stopcontact komt is wisselstroom. Een omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom en zorgt ervoor dat de energie in het huis benut kan worden. Er zijn drie verschillende typen omvormers: string omvormers, micro-omvormers en power optimizers. Heb type dat nodig is, is afhankelijk van het soort zonnepanelen, de hellingshoek van het dak, de oriëntatie van de zonnepanelen en eventueel schaduw en/of obstakel verlies.

String omvormer

String omvormers gebruiken wij vaak in situaties wanneer zonnepanelen allemaal dezelfde richting op staan. Het is van belang dat er geen sprake is van obstakelverslies. Alle zonnepanelen worden door ons in één of meerdere strings aangesloten op de omvormer. Op het moment dat een dak schaduwvorming heeft, is een string omvormer minder geschikt. Schaduwvorming zal negatieve invloed hebben op de gehele string met zonnepanelen. Vandaar dat wij dan kiezen voor het gebruik van micro-omvormers.

GoodWe

Enphase

Micro-omvormer

Mirco-omvormers worden vaak gebruikt op het moment dat er sprake is van obstakelverlies en op daken met veel schaduw. Op elk paneel wordt een micro-omvormer geplaatst, zodat elk paneel afzonderlijk het hoogste rendement heeft. Bij een systeem met meerdere micro-omvormers heb je dus geen centrale omvormer in je huis nodig. Zonne Energie Oost verkoopt micro-omvormers van het merk Enphase.

Bij een parallel geschakeld systeem wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde optimizers. Elk paneel krijgt een eigen micro-optimizer die zorgt voor de meeste optimale productie van stroom. De stroom wordt niet gelijk omgezet in wisselstroom, waardoor er nog wel een omvormer nodig is. Wij raden de SolarEdge omvormer hiervoor aan.

Bekijk onze merken.